De Meest waardeloze Website van Sportblad Knudde

          Kerst Postus 51

Hinternet de Website  van 

  Sportblad Knudde

37ste jaargang

 


Start Omhoog

 

 

 

Start Omhoog

Meedoen met kerstmis is niet verplicht'

Postbus 51 campagne
tegen kerst-psychose

'Postbus 51' in Den Haag brengt in december een folder uit als onderdeel van een grootscheepse kerstmis bestrijdingscampagne onder het motto: Meedoen is niet verplicht.

"Er zijn maar weinig mensen die kerstmis leuk vinden," zegt  premier Balkeneinde in een toelichting op het kabinetsbesluit om deze campagne te starten. "Toch doet haast iedereen mee, met tegenzin. Natuurlijk is er niets op tegen dat liefhebbers voor zichzelf kerstmis vieren, maar dat wil niet zeggen dat zij dit zomaar aan de hele samenleving mogen opleggen en daarmee de maatschappij twee dagen lam leggen. Bovendien is de verspilling die met kerstmis gepaard gaat een ramp voor het milieu: kerstbomen, prullen als kerststallen en kerststerren, winkels extra open in een koude periode van het jaar, uitgebreid exotisch eten, kerstkaarten, noem maar op."

"Welnu, de regering doet iets tegen roken en tegen xtc, we houden waarschuwingscampagnes tegen vuurwerk en tegen alcohol in het verkeer. Hoog tijd dus om ook iets te doen tegen de jaarlijkse kerstpsychose. Met onze campagne willen wij kerstmisgedrag ontmoedigen en de tweedaagse maatschappelijke ontwrichting drastisch beperken."

Lion's Pers Agentschap wist reeds beslag te leggen op de tekst van de folder. Een onderdeel ervan is een reeks tips om de ellende te overleven en wat je zelf kunt doen aan de bestrijding van kerstmis:

Kerst Mopjes>>>>

 

 

 

                                           Kerst Postus 51

                                   Start Omhoog Inhoud Pagina op het hoogste niveau 1 Pagina op het hoogste niveau 1 Pagina op het hoogste niveau 1

                                  U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan zie adresboek.
Copyright 2012 Sportblad Knudde Media Groep
Laatst bijgewerkt:6 mei 2012 12.40 uur